Zostań kimś wyjątkowym

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

 

 • Ocena złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności i kompletności z wymogami zawartymi w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
 • Spotkanie organizacyjne m.in. w celu przedstawienia wszystkich etapów postępowania oraz przekazania skierowania na dwa pierwsze etapy tj. test wiedzy i test sprawności fizycznej.
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.
 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 • Test sprawności fizycznej.
 • Test psychologiczny.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji.
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie  Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

BLIŻSZYCH  INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY ZESPOŁU  DS. DOBORU I REZERWY KADROWEJ WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY NR KONTAKTOWE:

 • 52 525-54-53,
 • 52 525-54-05,
 • 52 525-53-94,
 • 52 525-52-48,
 • 52 588-11-11.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:

 

Po przeczytaniu - UDOSTĘPNIJ - pomóż nam dotrzeć do nowych odbiorców.
Share

To też jest interesujące