Zostań kimś wyjątkowym

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia
przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów

  • Podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata.
  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Pobierz plik.
  • Kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały do wglądu).
  • Kserokopie świadectw pracy lub służby.
  • Dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (do wglądu).

 

Po przeczytaniu - UDOSTĘPNIJ - pomóż nam dotrzeć do nowych odbiorców.
Share

To też jest interesujące