UWAGA! Liczymy przejechane kilometry!

Sejm większością głosów uchwalił ustawę, na mocy której posiadacze samochodów starszych niż 10 lat będą musieli płacić roczną składkę zależną od przejechanych kilometrów.

Zgodnie z przyjętą ustawą nowy podatek będzie obowiązywał posiadaczy samochodów starszych niż 10 lat. Jego wysokość będzie zależna od przejechanej liczby kilometrów. Dokładny przebieg samochodu obliczany będzie na podstawie odczytów na stacjach diagnostycznych w trakcie corocznego przeglądu technicznego auta. Stan licznika będzie wprowadzany do systemu wraz z informacją o stanie technicznym i przesyłany do centralnego rejestru, gdzie obliczana będzie roczna składka za użytkowanie auta.

Informację o wysokości składki użytkownicy otrzymają natychmiast u diagnosty, który będzie wykonywał przegląd. Opłatę będzie można rozłożyć na 12 miesięcznych rat. Pieniądze zebrane z tych składek przeznaczone będą na walkę ze smogiem, gdyż starsze auta mają większy udział w powstawaniu smogu w miastach.

Z opłaty zwolnieni będą emeryci i renciści.

Na osoby, które nie opłacą podatku w wymagany terminie czekają przykre konsekwencje. Jeśli system wykryje opóźnienie większe niż 60 dni, wtedy informacja taka zostanie przesłana do Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta oraz przygotowany zostanie wniosek do Krajowego Rejestru Długów. Zatem ociągający się kierowcy mogą zostać pozbawieni zwrotu podatku, może także zostać wstrzymana wypłata zasiłków (w tym 500+), a także – trafiając na listę w KRD będzie utrudnione zaciągnięcie kredytu, czy zakup telefonu komórkowego w abonamencie.

UWAGA! W samochodach będzie instalowana specjalna plomba (w starszych modelach z analogowym licznikiem) lub dedykowane oprogramowanie zapobiegające cofaniu licznika.

Prima Aprilis - nie wierz bo się pomylisz

Po przeczytaniu - UDOSTĘPNIJ - pomóż nam dotrzeć do nowych odbiorców.
Share

To też jest interesujące