Trwa głosowanie w ramach BBO

Pod głosowanie trafia rekordowa liczba, prawie 300 projektów.Ta liczba z roku na rok rośnie. Coraz więcej osób głosuje też na osiedlowe zadania. To pokazuje jak duże znaczenie dla bydgoszczan mają inwestycje, o których mogą bezpośrednio decydować. W tym roku  dzięki dobrej kondycji finansowej miasta na Bydgoski Budżet Obywatelski zarezerwowaliśmy blisko dwukrotnie więcej środków – niemal 10 milionów złotych. To oznacza, że zrealizujemy więcej projektów zaproponowanych przez bydgoszczan. Warto wykorzystać tę szansę i zagłosować – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Jak głosować?

Głosowanie jest wyjątkowo proste. Najłatwiej oddać głos poprzez aplikację internetową. W tym celu należy wejść na stronę www.bydgoszcz.pl/bbo. Następnie podać swoje dane osobowe, wybrać osiedle  i inwestycję do realizacji. Zajmuje to około minuty.
Można też skorzystać z papierowej karty do głosowania. Po wypełnieniu należy ją wrzucić do jednej z blisko 100 urn ustawionych w bydgoskich szkołach i młodzieżowych domach kultury. Można ja samemu wydrukować lub otrzymać w ratuszu (Jezuicka 2, pokój nr 8).

Głosowanie potrwa do 31 października. Mogą w nim wziąć udział osoby zamieszkałe w Bydgoszczy, które ukończyły 16 lat. W tym roku można zagłosować na projekty do kwoty przeznaczonej na jedno wybrane osiedle – Na przykład zaznaczyć 3 zadania, których wartość po zsumowaniu nie przekroczy środków na dane osiedle.  W sytuacji, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkukrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy będą  nieważne. Do wyboru jest blisko 300 zadań ulokowanych na wszystkich,  29 osiedlach. W poprzedniej edycji BBO do realizacji kierowane były zadania, które zyskiwały od kilkunastu do nawet kilku tysięcy  głosów. Czasami o zwycięstwie przesądzały pojedyncze głosy.

Pewne zadania

Bydgoszczanie w trakcie obecnej edycji zgłosili blisko 500 pomysłów dotyczących między innymi  lepszego  zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, budowy nowych chodników, parkingów, deptaków, instalacji  monitoringu, wprowadzeniem nowych atrakcji w przestrzeń miasta.  Latem zostały one zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Sprawdzaliśmy m.in.: czy projekt były zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu,  czy nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzono  techniczne lub technologiczne możliwości realizacji;  urealniane były kosztorysy. Weryfikowano też, czy nie kolidują  z innymi zamierzeniami miasta lub są już częścią przygotowanych inwestycji.

Na co głosować?

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego najwięcej projektów dotyczy doposażenia terenów rekreacyjnych (siłownie, place zabaw, boiska, skateparki,  ławki, wybiegi dla psów, skwery, ogrody). Dużą drugą grupę stanowią przedsięwzięcia związane z poprawą infrastruktury drogowej (parkingi, ulice, chodniki, deptaki,  dosadzanie drzew, wiaty przystankowe).  BBO obejmuje też grupę pomysłów związanych z poprawą bezpieczeństwa (kamery monitoringu, poprawa oświetlenia, progi zwalniające). W tym roku pojawiły się też zadania  związane z estetyką przestrzeni publicznej i jego wizerunkiem (aranżacja wiat przystankowych, neony promocyjne, tablice, odnową zabytkowych pojazdów). Z całą listą zadań na każdym osiedlu można zapoznać się  zapoznać się na stronie www.bdgbo.pl

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się :
•    Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo.
•    Na Stronie www  www.bdgbo.pl.
Dodatkowe Informacje można też uzyskać:
•    pisząc na adres – budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
•    dzwoniąc na numer  – 52-58-59-26

Promuj swój projekt!

W opinii autorów zwycięskich projektów realizowanych w poprzednich latach kluczowe oprócz zgłoszenia dobrego projektu było zainteresowanie Bydgoskim Budżetem swoich sąsiadów, znajomych oraz innych mieszkańców osiedla. Pomocne były profile w mediach społecznościowych, plakaty, ogłoszenia.  Dlatego dla bydgoszczan chcących promować ideę Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przygotowaliśmy też bezpłatne plakaty, które można na przykład umieścić na swojej posesji, tablicy ogłoszeń w bloku lub miejscu pracy. Po odbiór materiałów zapraszamy na ul. Jezuicką 2, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Ważne liczby
•    Liczba projektów poddanych pod głosowanie – 274 (w poprzedniej edycji 178).
•    Wartość Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego  – 9,84 mln zł
•    Wartość wszystkich zgłoszonych zadań 80 mln zł
•    Liczba punktów  do oddania głosu –  100

żródło: www.bydgoszcz.pl

 

Po przeczytaniu - UDOSTĘPNIJ - pomóż nam dotrzeć do nowych odbiorców.
Share

To też jest interesujące