Poszukiwany Paweł Łukaszewicz

Poszukiwany: Paweł Łukaszewicz Rodzice: Edward, Krystyna Urodzony: 25 kwiecień 1978 r. Poszukiwany na podstawie Listu Gończego w celu doprowadzenia do najbliższego AŚ lub ZK; Nr dokumentu: 4K 233/11; Data wszczęcia: 05.04.2016 r.; Organ poszukujący: Sąd Rejonowy Bydgoszcz; Siedziba organu: Bydgoszcz Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu osoby poszukiwanej prosimy kierować do KP Bydgoszcz Wyżyny– Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób nr tel.: 52-588-14-35, Dyżurny KP Bydgoszcz Wyżyny nr tel. 52-588-15-59 lub na nr alarmowy Policji 112, 997, bądź powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

Więcej