Wojciech Michalczyk

Imię i nazwisko: Wojciech Michalczyk

Rodzice: Andrzej, Maria

Urodzony: 07 kwiecień 1992 r.

Poszukiwany na podstawie Listu Gończego w celu doprowadzenia do najbliższego AŚ lub ZK; Nr dokumentu: 9K-428/15; Data wszczęcia: 14.06.2017 r.; Organ poszukujący: Sąd Rejonowy Bydgoszcz; Siedziba organu: Bydgoszcz

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu osoby poszukiwanej prosimy kierować do KP Bydgoszcz Wyżyny– Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób nr tel.: 52-588-14-35, Dyżurny KP Bydgoszcz Wyżyny nr tel. 52-588-15-59 lub na nr alarmowy Policji 112, 997, bądź powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

źródło: policja.pl

Share This:

To też jest interesujące